Climbing Bird

Do you like arcade games? Climbing Bird is waiting for you.